část obce Měrotín

Identifikace

ICZUJ: 551821
KODCOB: 095516
ID31: 20916
ID32: 77281
GPS: JTSK (Y, X): 550549, 1088861
S-42 (Y, X): 3655301.005, 5530158.378
UTM (Y, X): 655114.1953, 5527806.2850
Šířka/Délka: 49° 52' 57.1310157700", 17° 9' 33.1270737700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MĚROTÍN viz Mirotínek (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Měrotín
část obce Mirotínek

Nadřazená místa

obec Tvrdkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!