část obce Mejvald

Identifikace

ICZUJ: 597198
KODCOB: 089931
ID31: 20775
ID32: 77272
GPS: JTSK (Y, X): 522572, 1094830
S-42 (Y, X): 3683824.437, 5527842.844
UTM (Y, X): 683626.0133, 5525491.6880
Šířka/Délka: 49° 51' 13.2221441100", 17° 33' 16.5817742800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MEJVALD viz Májůvka (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Májůvka
část obce Majvald
část obce Mejvald

Nadřazená místa

obec Bílčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!