část obce Maršov

Identifikace

ICZUJ: 579530
KODCOB: 091961
ID31: 16204
ID32: 77232
GPS: JTSK (Y, X): 627326, 1013175
S-42 (Y, X): 3569401.856, 5595334.833
UTM (Y, X): 569250.0272, 5592956.2110
Šířka/Délka: 50° 29' 4.1750329440", 15° 58' 34.0588517000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MARŠOV viz Maršov u Úpice (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Maršov
část obce Maršov u Úpice

Nadřazená místa

obec Maršov u Úpice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!