část obce Malý Pičín

Identifikace

ICZUJ: 546127
KODCOB: 091413
ID31: 9874
ID32: 77188
GPS: JTSK (Y, X): 682611, 1160783
S-42 (Y, X): 3533564.744, 5441825.423
UTM (Y, X): 533427.5002, 5439509.3150
Šířka/Délka: 49° 6' 27.0699011300", 15° 27' 28.8217514500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALÝ PIČÍN viz Malý Pěčín (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Klein-Patschen
část obce Malý Pěčín
část obce Malý Pičín

Nadřazená místa

obec Dačice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!