část obce Lohov

Identifikace

ICZUJ: 531049
KODCOB: 193844
ID31: 7060
ID32: 77012
GPS: JTSK (Y, X): 724350, 1098189
S-42 (Y, X): 3484116.945, 5498535.921
UTM (Y, X): 483999.8390, 5496196.7170
Šířka/Délka: 49° 37' 5.2388898330", 14° 46' 42.5737541500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LOHOV viz Hlohov (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Hlohov
část obce Lohov
část obce Lohov

Nadřazená místa

obec Zvěstov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!