část obce Lipková Voda

Identifikace

ICZUJ: 598721
KODCOB: 082953
ID31: 17952
ID32: 76965
GPS: JTSK (Y, X): 698178, 1128680
S-42 (Y, X): 3513996.646, 5471662.468
UTM (Y, X): 513867.3720, 5469334.2090
Šířka/Délka: 49° 22' 35.5874862400", 15° 11' 27.7374188100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIPKOVÁ VODA viz Libkova Voda (Pelhřimov)

Alternativní názvy

část obce Libkova Voda
část obce Lipková Voda

Nadřazená místa

obec Libkova Voda

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!