část obce Lichtewerden

Identifikace

ICZUJ: 597872
KODCOB: 160466
ID31: 20908
ID32: 76936
GPS: JTSK (Y, X): 531501, 1072555
S-42 (Y, X): 3672094.433, 5548789.135
UTM (Y, X): 671900.7891, 5546429.4520
Šířka/Délka: 50° 2' 43.0927608600", 17° 24' 3.5328039120"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LICHTEWERDEN viz Světlá (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Lichtewerden
část obce Lichtvard
část obce Světlá

Nadřazená místa

obec Světlá Hora

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!