část obce Lichov

Identifikace

ICZUJ: 540218
KODCOB: 083828
ID31: 8833
ID32: 76929
GPS: JTSK (Y, X): 756312, 1087308
S-42 (Y, X): 3451017.106, 5505215.213
UTM (Y, X): 450913.4780, 5502873.2880
Šířka/Délka: 49° 40' 34.9979181900", 14° 19' 10.6646498000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LICHOV viz Líchovy (Příbram)

Alternativní názvy

část obce Líchov
část obce Lichov
část obce Lichov
část obce Líchovy
část obce Lychov
část obce Zlíchov
část obce Zlíchov)

Nadřazená místa

obec Dublovice

Podřazená místa

část obce Hrad (Líchovy)
část obce Lundák (Líchovy)
část obce Lundákův mlýn
část obce na Hradě

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!