část obce Libnětov

Identifikace

ICZUJ: 579475
KODCOB: 083003
ID31: 16194
ID32: 76903
GPS: JTSK (Y, X): 625522, 1013734
S-42 (Y, X): 3571262.845, 5595012.751
UTM (Y, X): 571110.2592, 5592634.2610
Šířka/Délka: 50° 28' 52.9510363400", 16° 0' 8.2197918590"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBNĚTOV viz Libňatov (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Libňatov
část obce Libnětov

Nadřazená místa

obec Libňatov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!