část obce Lhota u Tažovic

Identifikace

ICZUJ: 551961
KODCOB: 165280
ID31: 10876
ID32: 76821
GPS: JTSK (Y, X): 802622, 1130185
S-42 (Y, X): 3410605.945, 5456728.885
UTM (Y, X): 410518.7775, 5454406.7030
Šířka/Délka: 49° 14' 9.2221531780", 13° 46' 14.8409391000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LHOTA U TAŽOVIC viz Tažovická Lhota (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Lhota u Tažovic
část obce Tažovická Lhota

Nadřazená místa

obec Volenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!