část obce Leštno

Identifikace

ICZUJ: 529451
KODCOB: 016837
ID31: 6531
ID32: 76794
GPS: JTSK (Y, X): 729145, 1084495
S-42 (Y, X): 3477599.439, 5511500.600
UTM (Y, X): 477484.9868, 5509156.1160
Šířka/Délka: 49° 44' 4.1156031840", 14° 41' 15.2015057700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LEŠTNO viz Líšno (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Leštno
část obce Lišna / Lišná
část obce Líšno

Nadřazená místa

obec Bystřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!