část obce Lešťany

Identifikace

ICZUJ: 559172
KODCOB: 085189
ID31: 12307
ID32: 76787
GPS: JTSK (Y, X): 834977, 1058367
S-42 (Y, X): 3369266.703, 5523796.924
UTM (Y, X): 369196.3619, 5521447.4240
Šířka/Délka: 49° 49' 52.2440980800", 13° 10' 52.1520805600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LEŠŤANY viz Líšťany (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Lešťany
část obce Lichtenštein
část obce Líšťany

Nadřazená místa

obec Líšťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!