část obce Langenberg

Identifikace

ICZUJ: 551708
KODCOB: 026492
ID31: 20791
ID32: 76701
GPS: JTSK (Y, X): 525288, 1082691
S-42 (Y, X): 3679564.871, 5539535.279
UTM (Y, X): 679368.1842, 5537179.3630
Šířka/Délka: 49° 57' 35.9414492900", 17° 30' 3.0912316050"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LANGENBERG viz Dlouhá Stráň (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Dlouhá Stráň
část obce Langenberg

Nadřazená místa

obec Dlouhá Stráň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!