část obce Ladvé / Ládvé

Identifikace

ICZUJ: 538299
KODCOB: 062448
ID31: 8503
ID32: 76694
GPS: JTSK (Y, X): 731897, 1066275
S-42 (Y, X): 3472525.935, 5529217.102
UTM (Y, X): 472413.5483, 5526865.4040
Šířka/Délka: 49° 53' 36.7628105200", 14° 36' 57.3188164600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LADVÉ / LÁDVÉ viz Ládví (Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Ladvé / Ládvé
část obce Ládví

Nadřazená místa

obec Kamenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!