část obce Kušty

Identifikace

ICZUJ: 559211
KODCOB: 019445
ID31: 12331
ID32: 76652
GPS: JTSK (Y, X): 828328, 1062808
S-42 (Y, X): 3376433.862, 5520247.574
UTM (Y, X): 376360.6029, 5517899.5200
Šířka/Délka: 49° 48' 2.8884045470", 13° 16' 54.6767176200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KUŠTY viz Kůští (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Kůští
část obce Kušty

Nadřazená místa

obec Město Touškov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!