část obce Kustrá Lhota / Kůstrá Lhota

Identifikace

ICZUJ: 560201
KODCOB: 182508
ID31: 10778
ID32: 76651
GPS: JTSK (Y, X): 808452, 1134880
S-42 (Y, X): 3405428.508, 5451321.704
UTM (Y, X): 405343.4501, 5449001.7230
Šířka/Délka: 49° 11' 11.4358989800", 13° 42' 3.5579408590"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KUSTRÁ LHOTA / KŮSTRÁ LHOTA viz Lhota pod Kůstrým (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Kustrá Lhota / Kůstrá Lhota
část obce Lhota nad Kůstrým
část obce Lhota pod Kůstrým

Nadřazená místa

obec Nová Ves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!