část obce Zderadinky

Identifikace

ICZUJ: 534129
KODCOB: 061620
ID31: 7664
ID32: 7664
GPS: JTSK (Y, X): 703764, 1080422
S-42 (Y, X): 3502248.092, 5518805.581
UTM (Y, X): 502123.6024, 5516458.1230
Šířka/Délka: 49° 48' 2.0571201680", 15° 1' 46.2345751500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZDERADINKY v r. 1869-1910 pod názvem Malé Zderadiny osada obce Velké Zderadiny v okr. Kutná Hora, v r. 1921-1950 osada obce Zderadiny v okr. Kutná Hora, od r. 1961 část obce Kácov v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Malé Zderadiny
část obce Malé Zderadiny
část obce Zderadinky

Nadřazená místa

obec Kácov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 3, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!