část obce Kružberk

Identifikace

ICZUJ: 597392
KODCOB: 046108
ID31: 20814
ID32: 76637
GPS: JTSK (Y, X): 520967, 1063633
S-42 (Y, X): 3681393.209, 5558998.381
UTM (Y, X): 681195.7806, 5556634.5400
Šířka/Délka: 50° 8' 3.2655553170", 17° 32' 7.8441282710"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRUŽBERK viz Křížová (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Kreuzberg
část obce Kruzberk
část obce Kružberk
část obce Křížová

Nadřazená místa

obec Hošťálkovy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!