část obce Krušín

Identifikace

ICZUJ: 536857
KODCOB: 179396
ID31: 8283
ID32: 76633
GPS: JTSK (Y, X): 714009, 1015138
S-42 (Y, X): 3483689.392, 5582234.904
UTM (Y, X): 483572.4582, 5579861.6190
Šířka/Délka: 50° 22' 14.1303897100", 14° 46' 8.3968759560"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRUŠÍN viz Krušiny (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Krušín
část obce Krušina
část obce Krušiny

Nadřazená místa

obec Velké Všelisy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!