část obce Kropáčovy Vrutice

Identifikace

ICZUJ: 536181
KODCOB: 075043
ID31: 8187
ID32: 76614
GPS: JTSK (Y, X): 718232, 1019063
S-42 (Y, X): 3480005.942, 5577799.135
UTM (Y, X): 479890.5078, 5575427.6560
Šířka/Délka: 50° 19' 50.1637202000", 14° 43' 2.8617875340"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KROPÁČOVY VRUTICE viz Kropáčova Vrutice (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Kropáčova Vrutice
část obce Kropáčovy Vrutice
část obce Vrutice
část obce Vrutice

Nadřazená místa

obec Kropáčova Vrutice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!