část obce Vernýřov

Identifikace

ICZUJ: 534099
KODCOB: 072419
ID31: 7656
ID32: 7656
GPS: JTSK (Y, X): 693942, 1076325
S-42 (Y, X): 3511462.332, 5524132.606
UTM (Y, X): 511334.0913, 5521782.9780
Šířka/Délka: 49° 50' 54.1012802700", 15° 9' 27.5541378200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VERNÝŘOV v r. 1869-1890 osada obce Všesoky v okr. Kutná Hora, v r. 1900-1910 pod názvem Vernířov osada obce Všesoky v okr. Kutná Hora, v r. 1921-1950 obec v okr. Kutná Hora, v r. 1961-1985 část obce Kralice v okr. Kutná Hora, od 1.1.1986 část obce Chlístovice v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Vernířov
část obce Vernířov
část obce Vernýřov

Nadřazená místa

obec Chlístovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika-opis (1659-1698), f.ř.k., Červené Janovice, 32, matrika narozených
matrika (1784-1828), Sudějov 4, matrika narozených
Matrika (1829-1883), f.ř.k., Sudějov, 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1785-1836), Sudějov 5, matrika oddaných
matrika (1784-1836), Sudějov 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!