část obce Kostelec

Identifikace

ICZUJ: 530841
KODCOB: 172405
ID31: 6988
ID32: 76502
GPS: JTSK (Y, X): 734105, 1070597
S-42 (Y, X): 3470892.065, 5524646.480
UTM (Y, X): 470780.3440, 5522296.6420
Šířka/Délka: 49° 51' 8.5540603820", 14° 35' 36.7040243900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOSTELEC viz Zbořený Kostelec (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Kostelec
část obce Kostelec
část obce Zbořený Kostelec

Nadřazená místa

obec Týnec nad Sázavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!