část obce Kosmanosy

Identifikace

ICZUJ: 570826
KODCOB: 402885
ID31: 8177
ID32: 76487
GPS: JTSK (Y, X): 701668, 1009138
S-42 (Y, X): 3495156.923, 5589772.516
UTM (Y, X): 495035.3207, 5587396.1620
Šířka/Délka: 50° 26' 18.8213871200", 14° 55' 48.3159438700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOSMANOSY viz Kosmonosy (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Kosmanosy
část obce Kosmonos
část obce Kosmonosa
část obce Kosmonosí
část obce Kosmonosy

Nadřazená místa

obec Kosmonosy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!