část obce Korýtko

Identifikace

ICZUJ: 530336
KODCOB: 121410
ID31: 12369
ID32: 76480
GPS: JTSK (Y, X): 823029, 1047580
S-42 (Y, X): 3379730.254, 5536034.943
UTM (Y, X): 379655.6508, 5533680.4610
Šířka/Délka: 49° 56' 36.0566697900", 13° 19' 21.7749274200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KORÝTKO viz Korýtka (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Korejtko
část obce Korýtka
část obce Korýtko

Nadřazená místa

obec Pláně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!