část obce Hraběšín

Identifikace

ICZUJ: 531413
KODCOB: 046426
ID31: 7644
ID32: 7644
GPS: JTSK (Y, X): 681454, 1077431
S-42 (Y, X): 3523990.085, 5524642.408
UTM (Y, X): 523856.7430, 5522292.5730
Šířka/Délka: 49° 51' 9.2775212170", 15° 19' 54.7301672600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRABĚŠÍN v r. 1869-1950 obec v okr. Čáslav, v r. 1961-1979 obec v okr. Kutná Hora, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Zbýšov v okr. Kutná Hora, od 24.11.1990 obec v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Hraběšín

Nadřazená místa

obec Hraběšín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1650-1699), f.ř.k. Sedlec, 1, matrika narozených
Matrika-opis (1659-1698), f.ř.k., Červené Janovice, 32, matrika narozených
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika oddaných
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!