část obce Kocenice

Identifikace

ICZUJ: 557803
KODCOB: 051985
ID31: 12040
ID32: 76394
GPS: JTSK (Y, X): 815545, 1093222
S-42 (Y, X): 3393028.974, 5491725.572
UTM (Y, X): 392948.9608, 5489389.1350
Šířka/Délka: 49° 32' 51.4966716500", 13° 31' 12.3109609300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOCENICE viz Chocenice (Plzeň-jih)

Alternativní názvy

část obce Chocenice
část obce Kocenice

Nadřazená místa

obec Chocenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!