část obce Karlsbrunn

Identifikace

ICZUJ: 597473
KODCOB: 063304
ID31: 20828
ID32: 76282
GPS: JTSK (Y, X): 537903, 1068820
S-42 (Y, X): 3665262.186, 5551668.610
UTM (Y, X): 665071.3242, 5549307.7560
Šířka/Délka: 50° 4' 23.1719472500", 17° 18' 24.9000928400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KARLSBRUNN viz Karlova Studánka (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Karlova Studánka
část obce Karlsbrunn

Nadřazená místa

obec Karlova Studánka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!