část obce Johanestál

Identifikace

ICZUJ: 597431
KODCOB: 056979
ID31: 20820
ID32: 76277
GPS: JTSK (Y, X): 523648, 1051014
S-42 (Y, X): 3677105.564, 5571169.988
UTM (Y, X): 676909.8838, 5568801.1920
Šířka/Délka: 50° 14' 41.4790711300", 17° 28' 52.5380099000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JOHANESTÁL viz Janov (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Janov
část obce Johanestál
část obce Johannesthal

Nadřazená místa

obec Janov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!