část obce Jelmo

Identifikace

ICZUJ: 562769
KODCOB: 059943
ID31: 9933
ID32: 76208
GPS: JTSK (Y, X): 695353, 1151437
S-42 (Y, X): 3519725.583, 5449455.918
UTM (Y, X): 519593.9759, 5447136.7020
Šířka/Délka: 49° 10' 36.2149319500", 15° 16' 7.8246950120"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JELMO viz Jilem (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Jelmo
část obce Jilem
část obce Jilmo

Nadřazená místa

obec Jilem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!