část obce Janov

Identifikace

ICZUJ: 578924
KODCOB: 177644
ID31: 12423
ID32: 76165
GPS: JTSK (Y, X): 813801, 1034380
S-42 (Y, X): 3387185.589, 5550315.981
UTM (Y, X): 387107.9483, 5547955.6850
Šířka/Délka: 50° 4' 23.3313635000", 13° 25' 20.4282973800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JANOV viz Ostrovec (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Janov
část obce Johannesdorf
část obce Ostrovec

Nadřazená místa

obec Velečín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!