část obce Innichen

Identifikace

ICZUJ: 561185
KODCOB: 154644
ID31: 12727
ID32: 76118
GPS: JTSK (Y, X): 869864, 1064968
S-42 (Y, X): 3335508.902, 5512756.427
UTM (Y, X): 335452.3089, 5510411.4180
Šířka/Délka: 49° 43' 25.2716961500", 12° 43' 1.0478514570"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

INNICHEN viz Mchov (Tachov)

Alternativní názvy

část obce Innichen
část obce Mchov

Nadřazená místa

obec Staré Sedliště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!