část obce Chotouny

Identifikace

ICZUJ: 533351
KODCOB: 053996
ID31: 7430
ID32: 76080
GPS: JTSK (Y, X): 705080, 1050360
S-42 (Y, X): 3497075.380, 5548451.309
UTM (Y, X): 496952.9970, 5546091.7790
Šířka/Délka: 50° 4' 1.5496182790", 14° 57' 26.7286925200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHOTOUNY viz Chotouň (Kolín)

Alternativní názvy

část obce Chotouň
část obce Chotouny

Nadřazená místa

obec Chrášťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!