část obce Čáslav-Nové Město

Identifikace

ICZUJ: 534005
KODCOB: 402214
ID31: 7601
ID32: 7601
GPS: JTSK (Y, X): 676192, 1072114
S-42 (Y, X): 3528524.755, 5530592.790
UTM (Y, X): 528389.5666, 5528240.5310
Šířka/Délka: 49° 54' 21.1519497500", 15° 23' 43.2974971900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČÁSLAV-NOVÉ MĚSTO v r. 1869-1979 viz Čáslav, od 1.1.1980 část obce Čáslav v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Čáslav
část obce Čáslav-Nové Město

Nadřazená místa

obec Čáslav

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1785-1886), Křivoklát 10, matrika oddaných
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika (1869-1911), Ondřejov 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1881-1915), ev. Libenice 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!