část obce Hubertiwald

Identifikace

ICZUJ: 529711
KODCOB: 031976
ID31: 9147
ID32: 75995
GPS: JTSK (Y, X): 807489, 1035575
S-42 (Y, X): 3393600.426, 5549942.604
UTM (Y, X): 393520.1736, 5547582.4610
Šířka/Délka: 50° 4' 15.5101941600", 13° 30' 43.2809584900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HUBERTIWALD viz Svatý Hubert (Rakovník)

Alternativní názvy

část obce Hubertischloss
část obce Hubertiwald
část obce Hubertiwald
část obce Hubertiwald
část obce silva s.Huberti
část obce Svatý Hubert

Nadřazená místa

obec Drahouš

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!