část obce Hoštice

Identifikace

ICZUJ: 550574
KODCOB: 164208
ID31: 10535
ID32: 75904
GPS: JTSK (Y, X): 798443, 1152868
S-42 (Y, X): 3417671.469, 5434771.077
UTM (Y, X): 417581.4265, 5432457.8390
Šířka/Délka: 49° 2' 22.1503053700", 13° 52' 20.1956506000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŠTICE viz Šumavské Hoštice (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Hoštice
část obce Huschitz
část obce Šumavské Hoštice

Nadřazená místa

obec Šumavské Hoštice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!