část obce Hostomice

Identifikace

ICZUJ: 540552
KODCOB: 073512
ID31: 8908
ID32: 75891
GPS: JTSK (Y, X): 758755, 1095922
S-42 (Y, X): 3449702.561, 5496357.433
UTM (Y, X): 449599.4693, 5494019.1150
Šířka/Délka: 49° 35' 47.9251384900", 14° 18' 9.2005319390"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOSTOMICE viz Hostovnice (Příbram)

Alternativní názvy

část obce Hostamnice
část obce Hostomice
část obce Hostomice
část obce Hostovice
část obce Hostovnice

Nadřazená místa

obec Krásná Hora nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!