část obce Hoskovice

Identifikace

ICZUJ: 546127
KODCOB: 029858
ID31: 9870
ID32: 75869
GPS: JTSK (Y, X): 688331, 1162910
S-42 (Y, X): 3528165.288, 5438980.361
UTM (Y, X): 528030.2430, 5436665.4120
Šířka/Délka: 49° 4' 55.9468152000", 15° 23' 1.8969596140"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOSKOVICE viz Hostkovice (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Hoskovice
část obce Hostes
část obce Hostkovice

Nadřazená místa

obec Dačice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!