část obce Horní Mezříčko

Identifikace

ICZUJ: 598658
KODCOB: 043567
ID31: 9906
ID32: 75819
GPS: JTSK (Y, X): 697392, 1153431
S-42 (Y, X): 3517959.817, 5447216.082
UTM (Y, X): 517828.9289, 5444897.7790
Šířka/Délka: 49° 9' 23.9057410100", 15° 14' 40.2857567000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ MEZŘÍČKO viz Horní Meziříčko (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Horní Meziříčko
část obce Horní Mezříčko
část obce Ober-Mezeřičko

Nadřazená místa

obec Horní Meziříčko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!