část obce Perštejnec

Identifikace

ICZUJ: 533955
KODCOB: 077909
ID31: 7579
ID32: 7579
GPS: JTSK (Y, X): 683585, 1068641
S-42 (Y, X): 3520745.629, 5533086.028
UTM (Y, X): 520613.6076, 5530732.7550
Šířka/Délka: 49° 55' 42.9938188300", 15° 17' 13.9388267500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PERŠTEJNEC v r. 1869-1910 pod názvem Perštejnice obec v okr. Kutná Hora, v r. 1921-1930 obec v okr. Kutná Hora, od r. 1950 část obce Kutná Hora v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Bergsteinic
část obce Brgesteinic
část obce Peršteinec
část obce Perštejnec
část obce Perštejnice
část obce Perštejnice
část obce Perštejnice

Nadřazená místa

obec Kutná Hora

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika narozených
Matrika (1748-1789), f.ř.k., Kutná Hora, 7, matrika narozených
matrika (1764-1788), Bykáň 7, matrika narozených
matrika (1764-1793), Bykáň 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika oddaných
Matrika (1748-1788), f.ř.k., Kutná Hora, 7, matrika oddaných
matrika (1764-1793), Bykáň 7, matrika oddaných
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika zemřelých
Matrika (1748-1788), f.ř.k., Kutná Hora, 7, matrika zemřelých
matrika (1764-1793), Bykáň 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!