část obce Horká

Identifikace

ICZUJ: 535818
KODCOB: 042129
ID31: 8127
ID32: 75767
GPS: JTSK (Y, X): 708494, 1020744
S-42 (Y, X): 3489879.926, 5577384.386
UTM (Y, X): 489760.4723, 5575013.0750
Šířka/Délka: 50° 19' 37.6563051100", 14° 51' 22.1226849900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORKÁ viz Horky nad Jizerou (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Horká
část obce Horka
část obce Horky
část obce Horky
část obce Horky nad Jizerou

Nadřazená místa

obec Horky nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!