část obce Karlov

Identifikace

ICZUJ: 533955
KODCOB: 077801
ID31: 7575
ID32: 7575
GPS: JTSK (Y, X): 683439, 1066559
S-42 (Y, X): 3520622.550, 5535169.705
UTM (Y, X): 520490.5795, 5532815.5830
Šířka/Délka: 49° 56' 50.4479925800", 15° 17' 8.1666135370"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KARLOV v r. 1869-1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900 pod názvem Karlov t. Kohlmarkt osada obce Kutná Hora v okr. Kutná Hora, v r. 1910 osada obce Kutná Hora v okr. Kutná Hora, v r. 1921-1979 se jako osada neuvádí, od 1.1.1980 část obce Kutná Hora v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Karlov
část obce Kohlmarkt

Nadřazená místa

obec Kutná Hora

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1815-1834), Suchdol 4, matrika narozených
matrika (1833-1833), Suchdol 7, matrika narozených
matrika (1834-1865), Suchdol 5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1784-1841), Suchdol 7, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1868-1915), Lošany 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!