část obce Zbraň

Identifikace

ICZUJ: 533947
KODCOB: 197475
ID31: 7571
ID32: 7571
GPS: JTSK (Y, X): 675151, 1046020
S-42 (Y, X): 3526199.676, 5556606.116
UTM (Y, X): 526065.4345, 5554243.2660
Šířka/Délka: 50° 8' 23.4445425600", 15° 21' 53.1405472600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZBRAŇ v r. 1869-1950 osada obce Končice v okr. Nový Bydžov, v r. 1961-1979 se jako část obce neuvádí, od 1.1.1980 část obce Žiželice v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Zbraň

Nadřazená místa

obec Žiželice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1866-1872), Žiželice 15, matrika narozených
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1880), Žiželice 16, matrika narozených
Matrika narozených (1881-1895), Žiželice 17, matrika narozených
Matrika narozených (1896-1905), Žiželice 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1871-1888), Žiželice 19, matrika oddaných
Matrika oddaných (1889-1909), Žiželice 20, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1877-1905), Žiželice 21, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!