část obce Končice

Identifikace

ICZUJ: 533947
KODCOB: 197441
ID31: 7568
ID32: 7568
GPS: JTSK (Y, X): 673738, 1046931
S-42 (Y, X): 3527718.254, 5555884.433
UTM (Y, X): 527583.3946, 5553521.8760
Šířka/Délka: 50° 7' 59.8408585800", 15° 23' 9.4235812440"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KONČICE v r. 1869-1950 obec v okr. Nový Bydžov, od r. 1961 část obce Žiželice v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Končice

Nadřazená místa

obec Žiželice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1866-1872), Žiželice 15, matrika narozených
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1880), Žiželice 16, matrika narozených
Matrika narozených (1881-1895), Žiželice 17, matrika narozených
Matrika narozených (1896-1905), Žiželice 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1871-1888), Žiželice 19, matrika oddaných
Matrika oddaných (1889-1909), Žiželice 20, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1877-1905), Žiželice 21, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!