část obce Hiršperk

Identifikace

ICZUJ: 597341
KODCOB: 040878
ID31: 20802
ID32: 75668
GPS: JTSK (Y, X): 524916, 1062874
S-42 (Y, X): 3677377.965, 5559241.832
UTM (Y, X): 677182.1717, 5556877.8920
Šířka/Délka: 50° 8' 15.5011830100", 17° 28' 46.2662440200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HIRŠPERK viz Jelení (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Hirschberg
část obce Hiršperk
část obce Hyršperk
část obce Jelení

Nadřazená místa

obec Holčovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!