část obce Heřmanovy Sejfy

Identifikace

ICZUJ: 579645
KODCOB: 143421
ID31: 16224
ID32: 75648
GPS: JTSK (Y, X): 642910, 1000805
S-42 (Y, X): 3552355.111, 5605595.745
UTM (Y, X): 552210.2235, 5603212.9470
Šířka/Délka: 50° 34' 42.5742185600", 15° 44' 14.6417749700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HEŘMANOVY SEJFY viz Rudník (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Heřmanovy Sejfy
část obce Mýdlo
část obce Rudník

Nadřazená místa

obec Rudník

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!