část obce Zásmuky

Identifikace

ICZUJ: 533921
KODCOB: 191108
ID31: 7564
ID32: 7564
GPS: JTSK (Y, X): 701484, 1063425
S-42 (Y, X): 3502322.625, 5535956.314
UTM (Y, X): 502198.1051, 5533601.8720
Šířka/Délka: 49° 57' 17.1583175400", 15° 1' 50.3123484500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁSMUKY od r. 1869 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Zásmuky

Nadřazená místa

obec Zásmuky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1608-1651), Kouřim 1, matrika narozených
Matrika narozených (1651-1658), Kouřim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1661-1679), Kouřim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika narozených (1677-1716), Zásmuky 2, matrika narozených
Matrika narozených (1717-1737), Zásmuky 4, matrika narozených
Matrika narozených (1738-1762), Zásmuky 5, matrika narozených
Matrika narozených (1763-1787), Zásmuky 6, matrika narozených
Matrika narozených (1788-1822), Zásmuky 7, matrika narozených
Matrika narozených (1823-1840), Zásmuky 8, matrika narozených
Matrika narozených (1840-1847), Zásmuky 9, matrika narozených
Matrika narozených (1847-1864), Zásmuky 10, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1879), Zásmuky 30, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika narozených (1879-1897), Zásmuky 31, matrika narozených
Matrika narozených (1885-1897), ev. Velim 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1608-1639), Kouřim 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1651-1662), Kouřim 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1664-1677), Kouřim 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1693-1724), Zásmuky 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1725-1737), Zásmuky 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1738-1762), Zásmuky 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1763-1840), Zásmuky 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1840-1872), Zásmuky 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1873-1918), Zásmuky 34, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1612-1632), Kouřim 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1651-1662), Kouřim 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1664-1679), Kouřim 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1672-1729), Kouřim 26, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1684-1723), Zásmuky 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1724-1737), Zásmuky 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1738-1762), Zásmuky 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1763-1827), Zásmuky 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1859), ev. Velim 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1828-1855), Zásmuky 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1856-1870), Zásmuky 15, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1893), Malotice 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1871-1892), Zásmuky 32, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1877-1931), Kouřim 42, matrika zemřelých
Matrika (1891-1901), Slaný 54, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1893-1917), Zásmuky 36, matrika zemřelých
Matrika (1906-1916), Slaný 59, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!