část obce Vlkančice

Identifikace

ICZUJ: 533874
KODCOB: 183946
ID31: 7551
ID32: 7551
GPS: JTSK (Y, X): 711744, 1068012
S-42 (Y, X): 3492737.023, 5530087.025
UTM (Y, X): 492616.4069, 5527734.9730
Šířka/Délka: 49° 54' 7.0445062600", 14° 53' 49.8575008400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLKANČICE v r. 1869-1950 obec v okr. Český Brod, od r. 1961 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Vlkančice

Nadřazená místa

obec Vlkančice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1715-1760), Sázava 1a, matrika narozených
matrika (1761-1784), Sázava 1b, matrika narozených
matrika (1784-1824), Sázava 2, matrika narozených
matrika (1824-1840), Sázava 3, matrika narozených
matrika (1841-1856), Sázava 4, matrika narozených
matrika (1857-1871), Sázava 5, matrika narozených
Matrika (1872-1889), f.ř.k. Sázava, 10, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika (1890-1904), f.ř.k., Sázava, 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1784-1840), Sázava 6, matrika oddaných
matrika (1784-1840), Sázava 7, matrika oddaných
Matrika (1872-1920), f.ř.k., Sázava, 13, matrika oddaných
Matrika (1761-1784), f.ř.k., Sázava, 1c, matrika zemřelých
matrika (1761-1784), Sázava 1c, matrika zemřelých
matrika (1784-1840), Sázava 8, matrika zemřelých
matrika (1841-1871), Sázava 9, matrika zemřelých
Matrika (1872-1913), f.ř.k., Sázava, 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!