část obce Gerštorf

Identifikace

ICZUJ: 564095
KODCOB: 408417
ID31: 14860
ID32: 75464
GPS: JTSK (Y, X): 702490, 962778
S-42 (Y, X): 3488381.150, 5635642.188
UTM (Y, X): 488262.3055, 5633247.1590
Šířka/Délka: 50° 51' 2.8934562700", 14° 49' 59.7290419800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

GERŠTORF viz Loučná (Liberec)

Alternativní názvy

část obce Gersdorf
část obce Gerštorf
část obce Görsdorf
část obce Loučná

Nadřazená místa

obec Hrádek nad Nisou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!