část obce Fulštein

Identifikace

ICZUJ: 597201
KODCOB: 006611
ID31: 20776
ID32: 75436
GPS: JTSK (Y, X): 507140, 1052754
S-42 (Y, X): 3693705.362, 5571574.644
UTM (Y, X): 693502.9237, 5569205.6800
Šířka/Délka: 50° 14' 35.8435053300", 17° 42' 50.1428494300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

FULŠTEIN viz Bohušov (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Bohušov
část obce Füllstein
část obce Fulštein
část obce Fulštejn

Nadřazená místa

obec Bohušov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!