část obce Fuchsberg

Identifikace

ICZUJ: 579858
KODCOB: 303852
ID31: 16258
ID32: 75434
GPS: JTSK (Y, X): 651304, 995744
S-42 (Y, X): 3543379.746, 5609534.259
UTM (Y, X): 543238.5125, 5607149.8590
Šířka/Délka: 50° 36' 52.6651045100", 15° 36' 40.1532040200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

FUCHSBERG viz Liščí Kopec (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Fuchsberg
část obce Liščí Kopec

Nadřazená místa

obec Vrchlabí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!